Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

punkahontaz
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
punkahontaz
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
punkahontaz
2728 8054 390
Reposted fromflowerstandman flowerstandman vianataa nataa
punkahontaz
Człowiek też może stać się nałogiem.
— rzuć wszystko i chodź się całować!
punkahontaz

November 24 2017

punkahontaz
Idę aby dowiedzieć się, co może mi jeszcze przynieść życie. Szukam nadziei. Nadziei na to, że nadal warto żyć oraz nadziei na łaskę pogodzenia się z brakiem tego, bez czego muszę żyć.
— "Kręte ścieżki"
Reposted byniskowocojest48hrslostinspacemallamiszyderaguerrieraGunToRunirbjarbirboutofmyheadSecret-Obsessionkurdebelemesoutedivijakmidzisiajzlesmokingtimenotorious-rookieemblematgive--me--lovethesilenceofthealcoholictak-niewielebeliveinmelovelusthonestysearchingpollyreeddpepper
punkahontaz
Moja wędrówka nie była ucieczką od przeszłości, była pomostem do mojej przyszłości i każdy, nawet najmniejszy krok był aktem wiary i nadziei, zapewnieniem samego siebie, że warto żyć.
— "Na rozstaju dróg"
Reposted byniskowomallamipurpaasylopathdeepbluexpikkumyytobecontinuediammistakemessinheadmaaartynnnSkydelanpozakontrola48hrsPinkpillsendotermicznareeddpepper
punkahontaz
0093 2b08 390
Reposted bykrannocnerozmowyokosmosiebrianmaywinnym-swieciebaskuaMasheemblematBrainyagpajmagaMonia94mr-absentiacarlandlouisealexandersmith8805Schweinekloeten
punkahontaz
Tak sobie myślę, że czuję się strasznie samotna. Chciałabym czuć, że jestem "czyjaś", że nie jestem takim mentalnym bezdomnym...
Reposted byczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
punkahontaz
Pogubiłeś się 
Mnie zgubiłeś też
I za rękę już nie trzymasz
Kiedy nie mam sił by dalej iść
Ciebie nie ma..
Reposted fromorchis orchis viairbjarbirb irbjarbirb
punkahontaz
Uderzył mnie mocno słowem, a później jego brakiem, bo nie przeprosił (...) A przecież słowa ranią głęboko i nigdy nie zapominasz tego bólu.
— porypana panna
punkahontaz
I dlaczego mam wrażenie, że moje życie tragicznie się skończy? Staram się trzymać, bo wiem, że mimo wszystko jest w tym jakiś SENS. Ale ile można? A może ja już nie żyję? Może przegapiłam wszystko co było w moim życiu najważniejsze i teraz będzie tylko wegetowanie i CZEKANIE na koniec?
Reposted byniskowoirbjarbirb
punkahontaz
punkahontaz
Nie mówiłam o tym chyba nikomu... Ale wiesz, chciałabym, żeby przyszedł taki czas, w którym będę pewna siebie. W którym spotkam kogoś, kto nie będzie mnie chował, kto nie będzie się mnie wstydził, tylko w końcu będzie dumny z tego, że mnie ma. Będzie traktował jak priorytet, a nie przykry obowiązek.
Reposted bymore-than-a-memorywarkoczagathaarock-sex-love
punkahontaz
Wiesz co jest najgorsze? Czekanie na coś, co masz wrażenie, że nigdy się nie wydarzy.
Czekam, cały czas. Jestem cierpliwa.
Ale przyszedł moment, w którym nie mogę tego znieść, nie jestem w stanie znieść siebie i innych.
Pytanie "Dlaczego?". Dlaczego pozwoliłam sobie być tą, która czeka?
Reposted bycojestmoonamiibrianmayszyderawarkoczirbjarbirbkurdebelemesoutekotficaagathaarock-sex-lovekomplikacjaamberwavesczy-ty-to-ty
punkahontaz
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..
Reposted fromegzystencja egzystencja vianiskowo niskowo
punkahontaz
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
punkahontaz
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl