Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

punkahontaz
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viairbjarbirb irbjarbirb
4610 f9da 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viairbjarbirb irbjarbirb
punkahontaz
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
punkahontaz
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
punkahontaz
Kiedy okazuje się, że to, w co wierzysz, nagle upada, a z kryształu robi się węgiel, to serce pęka.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialajla lajla
punkahontaz
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem vialajla lajla
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viasewinglover sewinglover
punkahontaz
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialajla lajla
9519 240b 390
punkahontaz
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialajla lajla
punkahontaz
2528 04aa 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapikkumyy pikkumyy
4119 fb82 390
Reposted frombrumous brumous vialajla lajla
punkahontaz
7026 252c 390
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viadobby dobby
punkahontaz
2487 36cb 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialajla lajla
punkahontaz
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vialajla lajla
punkahontaz
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
punkahontaz
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax vialajla lajla
punkahontaz
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialajla lajla
punkahontaz
2542 dd23 390
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viasewinglover sewinglover
punkahontaz
Przeszłość mnie boli, przyszłość zabija.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl