Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

punkahontaz
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viatylkotobie tylkotobie
punkahontaz
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaunknown6 unknown6
punkahontaz
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viaairumen airumen
punkahontaz
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaunknown6 unknown6
punkahontaz
0045 a121 390
Reposted fromdailylife dailylife viaunknown6 unknown6
punkahontaz
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
punkahontaz
9411 5d98 390
Reposted fromShini Shini viaairumen airumen
punkahontaz
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viaairumen airumen
punkahontaz
9107 efb8
Reposted fromexoticflower exoticflower viaairumen airumen
punkahontaz
I każdego dnia boję się, że przestanie mnie kochać lub że tak naprawdę nigdy tego nie robił. Bo dalej nie wierzę w to, że mnie pokochać się da.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie
punkahontaz
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
punkahontaz
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viatylkotobie tylkotobie
punkahontaz
0285 09c1 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaunknown6 unknown6

July 05 2015

punkahontaz
3629 275c 390
Reposted fromfoods foods viairmelin irmelin
punkahontaz
7102 7e3b 390
Reposted frompulperybka pulperybka viapimpmyheart pimpmyheart
punkahontaz
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromohwow ohwow viapimpmyheart pimpmyheart
1354 d6cf 390
Reposted frombwana bwana viairmelin irmelin
punkahontaz
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawyliczanka wyliczanka
punkahontaz
Nigdy nie zapominaj:
Chodzimy nad piekłem
Oglądając kwiaty.
— Kobayashi Issa
Reposted fromjozefspace jozefspace viawyliczanka wyliczanka
punkahontaz
3546 022b 390
Reposted byzdjeciahujakcyquapannakiesmefirnanosecondlivefreejunior13missmayafuck-offyankowainyouswallowbirdsmentispenetraliaFiodor11mauakjutyndawysmienitaadelajda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl